Boshqaruv paneli - Shipox DMS

Yetkazib berish ko'rsatkichlarini bir joydan kuzatib boring

Boshqaruv paneli

Yetkazib berilgan buyurtmalar sonini o'z vaqtida kuzatib boring

Boshqaruv paneli

Jo'natilishi kerak bo'lgan buyurtmalar sonini kuzatib boring va birinchi urinishda topshirilgan buyurtmalardan o'z vaqtida etkazib berish muvaffaqiyatini kuzatib boring

Boshqaruv paneli

Haydovchilaringizni ularning ishiga qarab baholang va yaratilgan buyurtmalar asosida zich zonalarni tahlil qiling

Boshqaruv paneli